Joost uit Dordrecht en de fiscus

Pas werd Joost uit Dordrecht naar mij doorgezonden. Hij heet natuurlijk geen Joost maar Peter en hij woont natuurlijk niet in Dordrecht. Maar in Hoogeveen. Of Enschede. Joost heeft een bouwbedrijf. Ca 25 man personeel. En de pensioenfondsen hadden faillissement aangevraagd. Voor volgende week al. En de fiscus had een executie dus openbare verkoop aangezegd. Begin volgende maand al. Er was EUR 100.000,00 beschikbaar.

De schuld was een veelvoud. Gelukkig konden we via de rechtbank en de wederpartij, althans haar advocaat, bewerkstelligen dat de faillissementszitting werd aangehouden. En de fiscus wilde wel wachten op basis van een afkoopvoorstel. Maar die EUR 100.000,00 zou pas komen als iedereen akkoord zou zijn. En iedereen wilde het afkoopbedrag onmiddellijk hebben. Dus op goed moment was de definitieve instemming van de belastingdienst cruciaal.

Gelukkig kwam dat net binnen. Bovenaan de brief staat Beschikking afwijzing verzoek kwijtschelding. Maar in de brief staat gelukkig dat het in orde is. Totale schuld EUR 139.926 plus EUR 6.103 en te betalen EUR 73.750. Totaal ben ik drie weken bezig geweest. Dus ik heb heel veel meer bespaard dan gekost. En waar het om gaat natuurlijk? De onderneming kan weer verder.