Natuurlijk zijn adviseurs het niet altijd met elkaar eens, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar een slecht advies, daar zit niemand op te wachten. Onderstaande brief is het resultaat van een aangevraagde second opnion bij Raad & Mulder BV. Geachte mevrouw Wit, Mevrouw Blauw verzoekt mij een second opinion met betrekking tot de door u verstrekte offerte. Helaas heb ik wat twijfels aan uw deskundigheid in deze. Kunt u die wegnemen of is zij beter af bij RAAD & MULDER BV? Ik begrijp dat u een z.g. BZ lening heeft geadviseerd. Echter, volgens het betreffende besluit dient een ondernemer anderhalf jaar (rechtmatig) zelfstandig te zijn gevestigd. Het lijkt bij het verstrekken van een dergelijk advies voor de hand liggend om dat even te checken. Als volgt is een BZ traject best moeizaam te doorlopen. Het lijkt gemakkelijk ophaalbaar geld. Maar zonder ervaring valt dat tegen.

Uit uw offerte blijkt dat u niet teveel begeleiding geeft. Overigens valt de BZ onder voordeurdelersregelingen. En de echtgenoot van client is DGA dus heeft een forfait inkomen. Het lijkt achteraf dat het beter was dit alles eerst even te checken. Desgewenst kan ik u het besluit wel even mailen. Verder adviseert u mijn client een WSNP. Echter, men kan daar maar eens in de tien jaar gebruik van maken. Als u het wilt nalezen kan ik u de FW TITEL III wel even doormailen. Althans de link er naar toe. Dus u constateert dat manlief dan de WSNP aanvraagt?

Dan kunnen meteen de schulden van client meegenomen worden zo denkt u. Nu ben ik van mening dat in geval van faillissement van de echtgenoot, de echtgenote niet in staat van faillissement is. Hooguit de economische huishouding. Kan ik u even de FW titel I doormailen? Dus u zou dan meneer, zinloos in een faillissement (titel III ) willen brengen? Dat zal toch niet? Als volgt constateer ik dat meneer een aannemersbedrijf heeft.

Een besloten vennootschap zoals u uit het bovenstaande kan afleiden in verband met het fortificaire salaris. Deze onderneming schijnt redelijk te draaien. In een WSNP zou deze vennootschap in een faillissement worden betrokken. En, werknemers op straat? Nog meer als volgt kan iemand pas in aanmerking komen voor een BZ na een afgewezen bancaire aanvraag. Heeft u dat al geprobeerd? En voor een WSNP na een poging tot schuldsanering. Maar hoe kan dat als u alle schuldeisers correct voorlicht?

Dan kunt u toch geen solide saneringsvoorstel maken als manlief met een truc in de WSNP zit. U heeft toch geen gedragscodes waar dat mee kan? Als u het mij niet kwalijk neemt heb ik geconstateerd dat zij naar ik aanneem niet verder financierbaar is. Niettemin heb ik vast mijn financieringsbemiddelaar opdracht gegeven om bij de Y bank te informeren. Daar zie ik nog wel een mogelijkheid in deze situatie. Tot slot vraag ik mij af of u gecontroleerd heeft wat mevrouw nu graag zelf zou willen. En dan de mogelijkheden daartoe heeft onderzocht. Of geeft u iedereen eenheidsworst? Misschien, zo lijkt het mij, is het beter als RAAD en MULDER BV deze moeilijke situatie verder poogt op te lossen? Ik verneem het wel als u mij te kort door de bocht vind. Met vriendelijke groet, Raad & Mulder BV.